U wilt gaan bouwen of verbouwen. Belangrijk is dan om vast te stellen wat u wilt en wat de mogelijkheden zijn. Samen met u spreken wij dit door. Bij de gemeente doen we navraag naar de mogelijkheden. Veel is vastgelegd in bestemmingsplannen en belangrijk is te weten wat. Samen met u maken we een voorlopig plan. Wij bespreken uw wensen en beoordelen of deze in het bestemmingsplan passen. Eventueel dienen we het plan in bij de gemeente voor vooroverleg.

Is het plan realiseerbaar dan moet dit worden voorgelegd aan de welstandscommissie.
Deze commissie beoordeelt het plan op zijn uiterlijk en of het geheel past in de omgeving.
Is de welstandscommissie akkoord dan kan de bouwvergunning worden aangevraagd.
Dit regelen wij voor u.

Ook is het mogelijk om u in het verder bouwproces te begeleiden bij de keuze van de aannemer en bij de uitvoering van het plan.


Voor bedrijven kunnen tekeningen ten behoeve van gebruiksvergunningen worden gemaakt of tekeningen van bestaande plattegronden als men bijvoorbeeld wil gaan herindelen.


www.bouwbureau-vangennip.nl